Programul Operațional Sectorial ”Creșterea Competitivității Economice”
”Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

project

Titlul proiectului:

CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE CERCETARE – DEZVOLTARE A LABORATOARELOR INTERDISCIPLINARE PENTRU TEHNOLOGII ÎN INGINERIE ELECTRICĂ
Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

”Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de
Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii
Europene sau a Guvernului României”


or go to english version

ieti