Proiectul sau Contractul de cercetare ”Creșterea capacității de cercetare – dezvoltare a laboratoarelor interdisciplinare pentru tehnologii în inginerie electrică – CCDELITE”, nr.664 / 14.08.2014 reprezintă o excelentă punere în practică a obiectivelor Domeniului major de intervenție 2.2. al POS – CCE, “Investiții în infrastructura de CDI” și în special a Operațiunii 2.2.1. – “Dezvoltarea infrastructurii CD existente și crearea de noi infrastructuri CD (laboratoare, centre de cercetare)” prin intensificarea activităților de cercetare – dezvoltare.
Prin implementarea prezentului proiect se creează în zona de Nord – Vest a României o infrastructură de cercetare care poate constitui un partener serios pentru cercetările de profil din zonă.

Obiective principale:
– Cercetări privind comportamentul materialelor şi circuitelor supraconductoare utilizate în instalaţii şi echipamente inovative;
– Cercetări privind obţinerea unor materiale supraconductoare cu performanţe ridicate;
– Îmbunătăţirea parametrilor de funcţionare în timp real şi influenţa factorilor climatici asupra funcţionării echipamentelor electrice şi a materialelor electrotehnice;
– Realizarea unor incinte care să permită simularea şi experimentarea factorilor climatici la care sunt expuse toate materialele conductoare şi dielectrice;
– Analiza parametrilor de procesare utilizând tehnologii cu microunde a materialelor dielectrice, soluţii de optimizare;
– Dezvoltarea de software sau aplicaţii specifice domeniului ingineriei electrice care să permită modelarea şi simularea echipamentelor electrotermice;
– Soluţii de optimizare a echipamentelor electrotermice, analiza, studierea şi cercetarea factorilor de impact asupra mediului şi materialelor, echipamentelor specifice.

„CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE CERCETARE – DEZVOLTARE A LABORATOARELOR INTERDISCIPLINARE PENTRU TEHNOLOGII ÎN INGINERIE ELECTRICĂ”
– proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională –

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.